تقریبا شهروندان تمام کشورها می توانند یک حساب در هر بانکی از ترکیه باز کنند. این حساب ممکن است به دلار، یورو و لیره ترکی باشد. حساب بانکی دجازه اقامت و بیمه، و هنگام خرید ماشین و در شرایط دیگر به آن نیاز خواهید داشت. هنگام کسب اجازه اقامت، ثبت پرداخت خودکار صورتحساب و غیره بسیار سودمند است

برای باز کردن یک حساب شما را به مدارک زیر نیاز دارید

  • گذرنامه خارجی

  • اسناد و مدارک مشخص کننده آدرس اقامت شما در ترکیه و یا در یک کشور دیگر – که ممکن است صورتحساب آب و برق صادر شده به نام خودتان؛ ترجمه سند تایید ثبت مسکونی؛ یک کپی از مجوز اقامت فعلی و یا چیزهای دیگر باشد

  • شماره مالیاتی در ترکیه (TIN)

برای ثبت <تین> ترکیه ای، لازم است با اصل و یک کپی از پاسپورت خارجی به اداره مالیات بروید. در آنجا، آدرس محل اقامت در ترکیه و سندی با شماره مالیاتی فردی، از شما خواسته می شود. کل این پروسه بیش از 15 دقیقه وقت شما را نخواهد گرفت. حضور شما در این مورد الزامی است