اگر ملک شما در لیست مستغلات پیشنهادی مینا گلوبال قرار دارد تا ۳ سال به صورت گارانتی از شما کرایه میکنیم. اگر ملک شما در لیست قرار ندارد در رابطه با امکان همکاری با ما تماس بگیرید. مینا گلوبال تمامی مسئولیت خدمات مدیریت ملک خریداری شده و اجاره آن را برای مشتریان خود انجام میدهد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر با ما تماس بگیرید