هزینه های یک بار پرداخت (تنها یک بار پرداخت می شوند) در هنگام دریافت تاپو

مالیات ثبت، 4 درصد ارزش ملک که در تاپو مشخص شده است، می باشد که اغلب کمتر از مبلغ پرداختی در نظر گرفته می شود پرداخت آن در یک بانک دولتی انجام می شود، هزینه ها به طور معمول به عهده خریدار می باشد

هزینه های مرتبط با ثبت املاک و مستغلات – ترجمه و گواهی محضری و رسمی گذرنامه و صدور وکالتنامه

هزینه یک بار پرداخت برای آب و برق

هزینه اتصال برق معمولا به طور متوسط ۳۵۰- ۴۰۰ لیر<زمانی که آپارتمانی را در یک ساختمان نوساز خریداری می کنید> و یا انتقال از حساب مشترک به نام کاربری دیگر – ۱۰۰ لیر (مسکن دست دوم) و هزینه تامین آب – ۳۰۰ لیر برای ساختمان های جدید می باشد

هزینه سالانه نگهداری املاک در ترکیه

مالیات صندوق مسکن، سالانه 0.3-0.4٪ ارزش ملک که در تاپو مشخص شده است، می باشد. این مالیات را می توان در دو قسط مساوی پرداخت کرد

با توجه به محل و نوع ملک، سازمان منطقه مربوطه نیز مالیاتی را بر جمع آوری زباله تعیین می کند که، مقدار کل آن در حال حاضر از ۶۰-۵۰ لیر ترکیه در سال تجاوز نمی کند

هزینه خدمات تعمیر و نگهداری مجموعه (آییدات). امروزه قیمت آب و برق در استانبول برای نگهداری ماهانه املاک و محدوده اطراف از ۵۰ تا ۷۵۰ لیر می باشد -مورد دوم – برای خانه های دارای هیتر و یا مجتمع با زیرساخت های پیشرفته می باشد

بیمه اجباری زلزله (داسک) بر اساس منطقه ملک و میزان پوشش محاسبه می شود و تقریبا ۷۰ تا ۳۰۰ لیر در سال است. بیمه داوطلبانه اموال حدود ۲۰۰ تا ۲۰۰۰ لیر، بسته به پوشش بیمه و اینکه آیا آن شامل بیمه زلزله هم می شود یا نه، خواهد بود