مشارکت در ساخت، پیمانکاری و اجرای ساختمان; شرکت مینا گلوبال در زمینه های فنی و مهندسی شامل عملیات ساختمانی، تاسیساتی و شرکت در مناقصه های داخلی و خارجی و خدمات بازرگانی مرتبط با زمینه های مذکور فعالیت های گسترده ای انجام می دهد; از جمله اجرا و مدیریت کلیه امور ساختمانی بصورت پیمانکاری و مشارکت در ساخت. اجرای موفقیت آمیز پروژه های متعدد در طول سال ها فعالیت حرفه ای، همواره موجب جلب رضایت و اعتماد کارفرمایان مختلف بوده است. عکس های برخی از پروژه های انجام شده توسط تیم مهندسی مینا گلوبال زیر این مطلب قرار دارند

:هدف گذاری مدیریتی شرکت مینا گلوبال بر پایه دستیابی به دو افق مهم و اساسی شکل گرفته است

الف- اجرای پروژه ها با بالاترین کیفیت

ب- حصول رضایتمندی کارفرمایان به جهت رعایت معیارهای فنی و پایبندی به برنامه زمانبندی طرح ها

 Büyükçekmece – Istanbul

Zekeriyaköy – Istanbul