آدرس دفتر مرکزی: استانبول – شیشلی – بومونتی – کویین سنترال پارک – پلاک: ۸ – طبقه:۶ – واحد: ۱۷۶

موبایل : 4923031 530 0090

QUEEN CENTER PARK No:8 Kat:6 D:176 BOMONTİ – Şişli – ISTANBUL
Phone: 0090 530 4923031

ارتباط با ما